menu dblex
låta trycka
verb
utge
offentliggöra
publicera

Alla synonymer går att klicka på.