menu dblex
låta stadfästa
verb
legalisera

Alla synonymer går att klicka på.