menu dblex
låta sona
verb
vedergälla

Alla synonymer går att klicka på.