menu dblex
låta sig göra
verb
duga
gå an
gå för sig

Alla synonymer går att klicka på.