menu dblex
låta rinna ut
verb
inte hålla tätt

Alla synonymer går att klicka på.