menu dblex
låta passera revy
verb
mönstra
granska
inspektera
skärskåda

Alla synonymer går att klicka på.