menu dblex
låta något föreställa
verb
markera

Alla synonymer går att klicka på.