menu dblex
låta någon vänta
verb
uppehålla

Alla synonymer går att klicka på.