menu dblex
låta medfölja
verb
närsluta

Alla synonymer går att klicka på.