menu dblex
låta inflyta
verb
trycka

Alla synonymer går att klicka på.