menu dblex
låta höra
verb
upphäva
ge ifrån sig
utstöta
säga
yttra
omtala
berätta
framföra
stöta på

Alla synonymer går att klicka på.