menu dblex
låta framträda
verb
framhålla

Alla synonymer går att klicka på.