menu dblex
låta försvinna
verb
trolla bort
borteskamotera
smussla undan
eskamotera

Alla synonymer går att klicka på.