menu dblex
låta förstå
verb
antyda
låta påskina
förråda
insinuera
ge en vink om
tillkännage
yttra
uttrycka
framkasta
förständiga
mena

Alla synonymer går att klicka på.