menu dblex
låta förgå
verb
förnöta

Alla synonymer går att klicka på.