menu dblex
låta ana
verb
röja
förråda

Alla synonymer går att klicka på.