menu dblex
låta återuppstå
verb
frammana

Alla synonymer går att klicka på.