menu dblex
låskolv
substantiv
tapp
kolv

Alla synonymer går att klicka på.