menu dblex
låsa fast
verb
hålla kvar
binda
kvarhålla
fasthålla
fastlåsa
fjättra

Alla synonymer går att klicka på.