menu dblex
lår
substantiv
skank
lägg
has
bendel
överben
låda
binge
kista
box

Alla synonymer går att klicka på.