menu dblex
långvarig
adjektiv
ihållande
kronisk
ständig
utdragen
varaktig
ihållig
långsam
lång
tidsödande
I uttryck
inte ämna bli långvarig

Alla synonymer går att klicka på.