menu dblex
långtgående konsekvens
substantiv
kedjereaktion

Alla synonymer går att klicka på.