menu dblex
långt span
substantiv
spjäla

Alla synonymer går att klicka på.