menu dblex
långskranglig
adjektiv
gänglig
spinkig
tanig

Alla synonymer går att klicka på.