menu dblex
lågtstående
adjektiv
låg
djurisk
simpel
primitiv
föga utvecklad
outvecklad
underutvecklad
underlägsen

Alla synonymer går att klicka på.