menu dblex
lågstämd
adjektiv
lågmäld

Alla synonymer går att klicka på.