menu dblex
lättsteka
verb
bräcka

Alla synonymer går att klicka på.