menu dblex
lättrogenhet
substantiv
enfald

Alla synonymer går att klicka på.