menu dblex
lättolkad
adjektiv
entydig

Alla synonymer går att klicka på.