menu dblex
lättjefull
adjektiv
lat
trög
indolent
overksam
passiv
maklig
dåsig
bekväm

Alla synonymer går att klicka på.