menu dblex
lättförståelig
adjektiv
lättfattlig
enkel
tydlig
naturlig
förklarlig
skolmässig

Alla synonymer går att klicka på.