menu dblex
lättbegriplig
adjektiv
lättfattlig
naturlig
klar
förklarlig

Alla synonymer går att klicka på.