menu dblex
lärospån
substantiv
första steg
elddop
erfarenhet
första försök
lärdom
elementa

Alla synonymer går att klicka på.