menu dblex
lärosatser
substantiv
lära
Se även
lärosats

Alla synonymer går att klicka på.