menu dblex
lärobok
substantiv
handbok
kompendium
handledning
vägledning
kurs
elementarbok
skola
skolbok
huvudbok
Se även
läroböcker

Alla synonymer går att klicka på.