menu dblex
läroämne
substantiv
disciplin
fack
ämne
skolämne
undervisningsämne

Alla synonymer går att klicka på.