menu dblex
lära känna
verb
erfara
spörja
få reda på
förspörja
inhämta
lära sig

Alla synonymer går att klicka på.