menu dblex
lämpa efter
verb
jämka
anpassa

Alla synonymer går att klicka på.