menu dblex
lämna upplysning om
verb
meddela

Alla synonymer går att klicka på.