menu dblex
lämna ifrån sig
verb
överlämna
ge
avlämna
avge
utlämna
lämna
avsöndra
avträda
avhända sig
frånträda
göra sig av med
släppa
kräkas

Alla synonymer går att klicka på.