menu dblex
lämna fram
verb
överlämna
räcka fram
räcka
avlämna

Alla synonymer går att klicka på.