menu dblex
lämna återbud
verb
kontramandera
återta
avbeställa
ångra sig
ta tillbaka
tacka nej

Alla synonymer går att klicka på.