menu dblex
lämna åt sitt öde
verb
överge
strunta i
inte bry sig om
ta sin hand ifrån
inte längre gynna
släppa
ta sin hand från

Alla synonymer går att klicka på.