menu dblex
lägsta gräns
substantiv
minimum

Alla synonymer går att klicka på.