menu dblex
lägra sig
verb
sänka sig
dala
sjunka
falla
lägga sig
breda ut sig
utbreda sig
hopa sig
förtätas

Alla synonymer går att klicka på.