menu dblex
lägga ut texten
verb
utbrodera
förklara
redogöra

Alla synonymer går att klicka på.