menu dblex
lägga under sig
verb
erövra
bemäktiga sig
intaga
underkuva
överväldiga

Alla synonymer går att klicka på.