menu dblex
lägga till rätta
verb
tillrättalägga
ordna
frisera
förbereda
lägga upp
organisera

Alla synonymer går att klicka på.