menu dblex
lägga sordin på
verb
hämma
dämpa

Alla synonymer går att klicka på.