menu dblex
lägga snaror för
verb
snara
fånga

Alla synonymer går att klicka på.